Kontakti

Katrīna Dūda

katrina.duda@zpr.gov.lv
Zemgales Plānošanas reģions
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Tel.: +371 63084947
www.zemgale.lv