Par projektu

Biznesa dzīvotspējas veicināšana paredzot īpašus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabojot zemes dienestu darba kvalitāti (Business Viability Promotion providing Special Public Services and improving Land Services Quality)

Saīsinātais nosaukums: Business Promotion

Īstenošanas laiks: No 2010.gada janvāra līdz 2011.gada decembrim

Projekta partneri:

 1. Šauļu reģiona attīstības aģentūra (LT) - vadošais
 2. Zemgales Plānošanas reģions (LV)
 3. Šauļu apgabala administrācija (LT)

Mērķa grupa: Jaunieši, uzņēmēji, pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, par attiecīgajiem jautājumiem atbildīgās reģionālās institūcijas (Plānošanas reģions, Valsts Zemes dienests, apgabala administrācija, reģiona attīstības aģentūra).

Projekta mērķi: Vispārējais projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbību un biznesa sadarbību Latvijas- Lietuvas robežteritorijās.

Tiešais projekta mērķis ir izveidot informatīvu, inovatīvu publisko pakalpojumu sistēmu šajā jomā, kas nodrošinās specializētu pakalpojumu klāstu biznesa sektoram un veicinās ilgtermiņa sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pusi.

Projekta rezultāti:

 1. Zemgalē un Ziemeļlietuvā veiktas jauniešu un skolnieku apmācības uzņēmējdarbības un biznesa pamatu apguvē.
 2. Organizētas mācības pašvaldību speciālistiem uzņēmējdarbības jomā.
 3. Izveidota datu bāze par vakantajām prakšu vietām uzņēmumos gan Zemgalē, gan Ziemeļlietuvā.
 4. Izveidota e-apmācību programmu, ko ikviens interesents var izmantot ar interneta palīdzību.
 5. Veikta uzņēmējdarbības situācijas izpēte Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijās.
 6. izveidota valsts un pašvaldību zemes izmantošanas datu bāze, e-modelis.
 7. Organizēti zemes lietošanas tematikai veltīti semināri.
 8. Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz progresīvākajiem ražošanas uzņēmumiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā.

 Finansējums:

Projekta kopējais budžets ir 233 944,60 EUR. No tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 198 852,91 EUR, bet Zemgales Plānošanas reģiona ieguldījums - 15 600 EUR.